Lestkov

práce v Lestkově

koupelna
zahrada

Díky Vaší podpoře a štědrým darům, které přicházejí na sborový účet, jsme mohli ve sborovém domě v Lestkově, který zároveň slouží jako byt pro lidi v nouzi, v létě udělat další kus práce.

Byly dokončeny elektroinstalace, aby byla k dispozici třeba vůbec teplá voda a aby byly dodrženy zásady požární bezpečnosti.

Byla zřízena úplně nově koupelna.

A došlo dobrovolnickou prací dokonce i k zahradním úpravám.

Díky všem, kteří se na tomto projektu podílejí!

 

Tags: 

letíme na léto

léto plakát
buřty
zvěřinec

Před prázdninami jsme se sešli k vítání léta.

Zahráli jsme hru na motivy knihy Lenky Ridzoňové, Biblický zvěřinec.

Zpívali.

Opekli buřty.

Trochu mluvili o škole, trochu o kamarádech, trochu o průšvizích a o tom, na co se kdo těší.

Poseděli

Pobyli spolu.

Díky všem, kteří to organizovali.

A hezké léto!

 

Tags: 

sociální zázemí Lestkov

bath

Děkujeme všem, díky kterým jsme mohli pokročit v rekonstrukci lestkovské modlitebny.

Realizovali jsme zcela novou koupelnu přináležející k sociálnímu bytu a hostovskému pokoji se dvěma separátními vstupy.

Můžete se podívat, jak se nám povedla!

 

Tags: 

Rok 2020 z pohledu evangelického sboru (nejen) v Lestkově

Lestkov

Rok 2020 byl výročím 350 let od úmrtí Jana Ámose Komenského. Většina velkých připomínkových akcí se během roku konat nemohla kvůli pandémii covid-19, ale my jsme si postavu českého evangelictví připomněli v obdobích, kdy to bylo možné, hned dvakrát. Evangelický sbor v Lestkově a Černošíně rok 2020 začal v lednu společným setkáním křesťanů různých církví na téma „J. A. Komenský - Porada o nápravě: Děkuji Bohu, který chtěl, abych zůstal celý život mužem touhy“ s hostem Elvou Frouzem.

Tags: 

(Sašova) okna

l1
l2

Jak jste mohli sledovat naživo i virtuálně, projekt rekonstrukce sborového domu, který slouží jako základna našemu Sašovi, zdárně pokračuje.

V předvánočním čase jsme uskutečnili etapu výměny oken.

Na jaře máme díky sponzorským darům možnost pokračovat a budeme Vás o tom pravidelně informovat.

Děkujeme všem, kteří se do akce zapojili a podporují nás! 

 

Tags: 

Jaký byl Sborový den pro Sašu?

Ndh
Saša

Letošní podzimní Sborový den se začal plánovat za vzrušených coronavirových dní v květnu tohoto roku. Byl pro nás totiž natolik důležitý, že ani nejistota, co se v září bude konat a jestli vůbec něco, nás od něj nemohla odradit. V oněch jarních měsících jsme totiž prožívali osobní drama s člověkem, který se po pěti dlouhých letech vrátil do života z výkonu trestu v jedné ze západočeských věznic.

Tags: 

sborový dům Lestkov slouží propuštěným

uklid
uklid1
uklid2
uklid3
uklid4

O postpenitenciární péči jako o

"důležitém nástroji prevence recidivy páchání trestné činnosti osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody a o základním nástroji jejich resocializace a integrace"

se hodně mluví, ale velmi málo se v kontextu státního systému pro něj dělá.

Otázka je, proč to všechno vynaložené úsilí "výchovného procesu" v době ve vězení, když po propuštění je člověk bez sociální sítě najednou vystřelený do světa bez jediného nástroje přežití?

Tags: 

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Lestkov