Ekumenická poutní bohoslužba v kostele sv. Prokopa v Lestkově

  • sobota 7. července v 10:00 hodin
  • sloužila farářka ČCE Juliana Hamariová a farář ŘKC Jára Šašek
  • chvály a zpěv skupina Lupemi z ECM Tachov
  • sbírky určené na provoz Hospice sv. Jiří v Tachově a opravu kostela sv. Prokopa
  • pozdrav starostky Lestkova Renaty Šilingové a Mirky Válové z MAS

III. ročník sborového putování do Flossenburgu

V neděli 17. června 2018 členové FS v Černošíně a sestra z FS Stříbro putovali do Flossenburgu. Zúčastnili jsme se bohoslužeb u tachovských metodistů, čas zbyl i na kávu a zajímavé rozhovory a setkání. Koncentrační tábor Flossenbürg (německy: Das Konzentrationslager Flossenbürg) byl nacistickým koncentračním táborem zřízeným v květnu 1938  v Horní Falci (Bavorsko) poblíž hranic s Československem.  Až do osvobození v dubnu 1945 prošlo táborem přibližně 100 000 vězňů, z nichž nejméně 30 000 zahynulo.

Chlebovomáslové slavnosti na Záhoří 2018

  • ekumenická poutní slavnost ke kapličce Nejsvětější Trojice nad zaniklou vsí Záhoří 2. června 2018
  • sloužil páter J. Šašek z Plané a farářka ČCE Juliana Hamariová
  • ochutnávky domácího chleba s máslem
  • "Místa v srdci" četba knihy v českém a německém jazyce
  • pozorování volné krajiny s dominantou kostela Sv. Václava ve Vysokém Sedlišti

Noc kostelů 2018 v kostele Sv Jiří v Černošíně

Noc kostelů v římskokatolickém kostele Sv. Jiří, dominantě Černošína, se letos konala poprvé. Připravili ji místní evangelíci ve spolupráci s Městem Černošín. Úvodem zaznělo slovo farářky Juliany Hamariové na text z 1. knihy Paralipomenon: "ZŮSTÁVALI PŘES NOC V BLÍZKOSTI BOŽÍHO DOMU." Historii kostela představil starosta Miroslav Plincelner. Poté byl čas prohlédnout si interiér a také instalovanou vystavu o reemigrantech na západě Čech. V 19 hodin vystoupilo vokální sdružení LENTILKY pod vedením pana Jaromíra Landsmanna.

Stránky

Přihlásit se k odběru Evangelická církev v Černošíně RSS