Vzpomínka na zesnulé s Plánskými 2.11.2018

duse
jaša1
jaša2

 

Začátkem listopadu již přichází tma noci dříve, večery jsou dlouhé a pošmourné a blíží se doba adventu. V tento čas si lidé tradičně připomínají blízké, kteří zemřeli. Dělo se tomu tak od nejstarších dob, protože smrt je součástí našich životů, jen podoba a důraz přípomínky se mění.

Jako evangelíci vzpomínáme na členy rodiny a přátelé, kteří zemřeli a na boží působení v jejich životě. Také sdílíme smutek i radost s jejich nejbližšími pozůstalými, kteří zvláště v prvních letech po úmrtí blízkého potřebují naši podporu.

Tags: 

Republika a církev slaví tento týden 100 let

Slovo ke 100 letům republiky

Vznik Českobratrské církve evangelické je spjat se vznikem Československé republiky.
Ta souvislost není nahodilá. Čeští evangelíci se tím nejen chopili příležitosti
ke svému osamostatnění, nýbrž se také přihlásili k odpovědnosti za nově se utvářející
demokratickou společnost.
V uplynulých 100 letech jsme tento odkaz někdy ztráceli ze zřetele, jindy zas nově
objevovali a naplňovali. V současné době změn ve společnosti i v církvi je třeba si tuto
odpovědnost připomínat.

Tags: 

Děti v kazatelské stanici

noe
noe3
noe2

Druhý rok se daří setkávání farářky s dětmi v 17km vzdálené kazatelské stanici Lestkov. 

Díky nadstandartní spolupráci s Obecním úřadem se s dětmi setkáváme v obecních prostorách hasičské klubovny, protože sborový dům je ve špatném technickém stavu. 

Skupinu tvoří pět až deset dětí všech věkových skupin a letos z ní vzešly také dvě konfirmandky, které se začaly připravovat ve dvouletém cyklu podle materiálů doporučených pro práci s konfirmandy Balcar, Gallus: Dvakrát měř, jednou věř .

Tags: 

Díkůvzdání 2018

lestkov

První říjnová neděle je tradičně nedělí díků za úrodu.

Ve sborech se slaví Večeří Páně, přináší se výzdoba z plodů polí a zahrad a tématicky se soustředíme na vděčnost za to všechno, co denně a každoročně dostáváme.

Tags: 

Modlitby

vždyť

Vaší pozornosti doporučujeme novou obsáhlou publikaci církve s modlitbami pro různé příležitosti. Někdy nemáme slov, jak s Bohem promlouvat a modlitby druhých nám mohou být pomocí k našim vlastním.
Objednávat lze zde https://1url.cz/dMuAo

Tags: 

Hosté v našich branách

zpravodaj3_18a
zpravodaj3_18b
zpravodaj3_18c

Farářka sboru pravidelně přispívá do místního Zpravodaje. V tomto vydání reflektuje slova a pohledy hosta uplynulého sborového dne a seniora Ústeckého seniorátu ČCE Mgr. Tomáše Matějovského. Jeho zkušenost přesahuje hranice církve a je důležitým příspěvkem do diskuse o globálním uspořádání našeho světa a změn, které zažíváme. Příjemné čtení přejeme i Vám, kteří Zpravodaj do schránky nedostáváte ;-)

Tags: 

Sborový den s hostem seniorem Tomášem Matějovským 16. 9. 2018

10:00 bohoslužba se slavením sv. večeře Páně - bratr farář Tomáš Matějovský a sestra farářka Juliana Hamariová

13:00 přednáška br. faráře Matějovského na téma migrace a migranti

14:00 rozloučení se sestrou kurátorkou Marcelou Petričkovou a vystoupení tachovské hudební skupiny LUPEMI - písňové texty Josefa Kainara

v prostorách modlitebny a sborové místnosti jsou instalovány biblické litografie výtvarnice Ivany Noble

Stránky

Přihlásit se k odběru Evangelická církev v Černošíně RSS