sborový výlet 2019

bečov

Každý rok před letními prázdninami společně podnikáme výlet na bohoslužby a nějaký zajímavý turistický cíl v okolí. Po Plzni a Meditační zahradě, Chebu a SOOSu a loňském Tachově a Flossenburgu se letos  chystáme do sboru v Teplé a do Bečovské botanické zahrady. Srdečně Vás zveme vyrazit s námi!

 

neděle 19. května 2019

Program výletu:

8.15 odjezd ze Stříbra (podélné stání pro auta před autobusovým nádražím)

8.30 odjezd z Černošína (autobusová zastávka Muzeum)

9.30 bohoslužby Farní sbor ČCE Teplá (Máchova 357)

Velikonoce 2019 s dětmi

vejce1
vejce2
vejce3
vejce5
vejce6
vejce7
vejce8
vejce9

Na Bílou sobotu jsme i letos připravili pro děti velikonoční program.

Týden dopředu si děti ozdobily umělá vajíčka a o Velikonocích jsme se s nimi vydali do přírody. V zaniklé vsi Horní Víska, přináležející ke kazatelské stanici Lestkov, jsme je schovali, hledali, našli a ozdobili s nimi symbolicky bílou třešeň. Potom byly buřty a krásně spolu.

 

Tags: 

Velikonoce 2019 s mládeží

Velikonoční volno trávili na Poustevně na Zhořci mládežníci z pražského sboru Bráník. Vždyť už jejich rodiče sem jezdili a pod vedením Tomáše Plháka i další generace ocenila zdejší genius loci.

Zároveň také jako první otestovali nově zprovozněný vodovodní vrt a k naší velké radosti vody bylo dost!

Na Velikonoční neděli se připojili k bohoslužbám s Večeří Páně v Lestkově a zažili tak slavnost Zmrtvýchvstání mimo velký sbor. Doprovázeli velikonoční písničky na kytaru a bylo nám s nimi veselo.

 

provoz skautu a aktuality

 

Provoz skautu na pozemcích a v budovách evangelického sboru v Černošíně organizuje paní Zuzana Vávrová za Středisko skautu Tajfun Tachov. 

S organizačními dotazy a ve věci přihlášek se obracejte na ni, mob. 724 436 684. Děkujeme za pochopení.

 

Tags: 

Voda pro Zhořec

vrt
přípojka1
přípojka2
benefice
zhlaví vrtu
ejhle voda

Prakticky od vzniku farního sboru v Černošíně roku 1947 čteme v kronice, že objekt na Zhořci je ideálním místem pro setkávání a pobyty v přírodě. V té době se v bývalé hospodě a později zároveň sídle MNV konaly pravidelné bohoslužby pro několik stovek lidí. Nicméně panenské okolí zapadlé vesničky lákalo k dalšímu využití budovy. Již za totalitní nesvobody se mnohé akce pod dohledetm STB konaly a příležitostně byly rozpuštěny. Bratr farář Jan Keller zde přišel v roce 1984 také o státní souhlas kvůli práci s mládeží.

Tags: 

jak šel čas na Zhořci

konf_zhořec1
konf_zhořec2
tabor_zhořec

 

Archivní fotky zachycující br. faráře Josefa Koláčného s konfirmandy na Zhořci v roce 1949. Patrný je původní stav budovy - okna ve výklenku modlitebny.

 

Pozdější období 90. let, kdy dům sloužil jako zázemí pro různé tábory a mládežnické či rodinné pobyty. Kuchyňka je prakticky nezměněna dodnes. 

 

Tags: 

postní zamyšlení

pascha

 

Jób na to Hospodinu odpověděl:

Uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný.

Kdo smí nerozvážně zatemňovat úradek Boží ? Ano, hlásal jsem, čemu jsem nerozuměl.

Jsou to věci pro mě příliš divuplné, které neznám.

Rač mě vyslyšet a nech mě mluvit; budu se tě ptát a poučíš mě.

Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem.

Proto odvolávám a lituji všeho v prachu a popelu.“ Jób 42,1-6

 

Humanitární postní sbírka

postní

Pozvání k postní sbírce 2019: Návrat domů

Se začínajícím postním obdobím Diakonie Českobratrské církve evangelické vyhlašuje tradiční postní sbírku. Tentokrát se ji rozhodla věnovat uprchlickým rodinám, které se chtějí vrátit domů.

Stránky

Přihlásit se k odběru Evangelická církev v Černošíně RSS