O sboru

V západních Čechách na Tachovsku, v hustých lesích pohraničí, leží na úpatí Vlčí hory městečko Černošín. Právě sem přišli z Polska po roce 1945 potomci evangelíků, kteří v 18. století museli pro svou víru opustit vlast. Přihlásili se k Českobratrské církví evangelické vzniklé spolu s první republikou v roce 1918 a založili zde její farní sbor, podobně jako v dalších obcích okresu.

Farní sbor je součástí Českobratrské církve evangelická (ČCE), jejíž charakter je utvářen spolupůsobením tří základních vlivů, které jsou zachyceny i v jejím názvu: vztahem k tradici křesťanské, vztahem k její obnovené podobě reformační (evangelické), a vztahem k reformačním tradicím českých zemí. ČCE působí na území České republiky. Sbor v Černošíně je ve městě samém a jeho nejbližším okolí (Lestkov, Zhořec). Základem života jsou pravidelné nedělní bohoslužby spojené také s významnými svátky křesťanského roku – Velikonoce, Vánoce, Letnice, Díkčinění a další.

Věříme v Boha, ochranitele veškerého života. Hlásíme se k evangeliu, jakožto dobré zprávě o cestě víry, naděje a lásky, kterou dosvědčil svým životem, smrtí a vzkříšením Boží syn, Ježíš Kristus. Jsme přesvědčeni, že všichni bez rozdílu jsme zváni do vztahu lásky a přátelství s Ním, ale také do vztahů lásky a přátelství mezi sebou. 

logo