práce v Lestkově

koupelna
zahrada

Díky Vaší podpoře a štědrým darům, které přicházejí na sborový účet, jsme mohli ve sborovém domě v Lestkově, který zároveň slouží jako byt pro lidi v nouzi, v létě udělat další kus práce.

Byly dokončeny elektroinstalace, aby byla k dispozici třeba vůbec teplá voda a aby byly dodrženy zásady požární bezpečnosti.

Byla zřízena úplně nově koupelna.

A došlo dobrovolnickou prací dokonce i k zahradním úpravám.

Díky všem, kteří se na tomto projektu podílejí!

 

Tags: