Jaký byl Sborový den pro Sašu?

Ndh
Saša

Letošní podzimní Sborový den se začal plánovat za vzrušených coronavirových dní v květnu tohoto roku. Byl pro nás totiž natolik důležitý, že ani nejistota, co se v září bude konat a jestli vůbec něco, nás od něj nemohla odradit. V oněch jarních měsících jsme totiž prožívali osobní drama s člověkem, který se po pěti dlouhých letech vrátil do života z výkonu trestu v jedné ze západočeských věznic. Připravit pro něj zázemí, vyjednat dokumenty nutné pro zaměstnání s Úřadem práce Tachov, s napětím očekávat, jak se zotaví v primitivních podmínkách sborového domu v kazatelské stanici v Lestkově. V tom všem jsme byli společně jako komunita sboru Černošín a Lestkov a obcí Olbramov a Lestkov. Obě paní starostky Mirka Vlášková a Renata Šilingová se angažovaly v míře přesahující pracovní povinnosti a s velikou trpělivostí a porozuměním pro osud člověka.

A Saša mě nezklamal a mnohé překvapil. Do práce obecního zaměstnance v Olbramově se pustil s vervou. Se stejným nasazením začal opravovat svůj skromný domov ve sborovém domě v Lestkově. Když se k němu na podzim nastěhovala družka s dcerou již zde z nuly byly vlastnoručně vybudované vodovodní rozvody, odpady i veškerá sanita. Byli jsme proto rádi, že jsme na jaře žádost o podporu Nadace Divoké husy podali a Benefiční den se 20. září mohl konat. Je totiž pro koho tu energii vynakládat. Je tady rodina, která se s tím, co ji potkalo, snaží vypořádat a my můžeme jenom v pokoře přemýšlet, co bychom dělali my, kdybychom byli na jejich místě, jestli bychom to zvládli aspoň z poloviny tak statečně.

Na Sborovém dni 20.9.2020 v Černošíně jejich snažení podpořil host Mgr. Martin Zikmund příspěvkem o výročí Jana Ámose Komenského, pan výtvarník Jan Knap výstavou obrazů, paní režisérka Pecharová s divadelním souborem ZUŠ Planá a všichni návštěvníci, kteří přišli. Celkový finanční výnos na místě byl bez pár drobných 18 000,- Kč, které Nadace Divoké husy zdvojnásobí. Připočteny budou také platby na účet 2800714780/2010 do konce měsíce září. Jejich využití stejně jako další osudy Saši u nás můžete sledovat na cernosin.evangnet.cz.

 

Za všechny 

Juliana Hamariová,

farářka sboru Černošín, Lestkov a Stříbro

a vězeňská kaplanka

Tags: