sborový dům Lestkov slouží propuštěným

uklid
uklid1
uklid2
uklid3
uklid4

O postpenitenciární péči jako o

"důležitém nástroji prevence recidivy páchání trestné činnosti osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody a o základním nástroji jejich resocializace a integrace"

se hodně mluví, ale velmi málo se v kontextu státního systému pro něj dělá.

Otázka je, proč to všechno vynaložené úsilí "výchovného procesu" v době ve vězení, když po propuštění je člověk bez sociální sítě najednou vystřelený do světa bez jediného nástroje přežití?

Různé organizace (včetně církví) a jednotlivci se snaží dopad této politiky zmírnit.

Za podpory Obce Olbramov jeden z klientů získal práci a startovací ubytování ve sborovém domě Lestkov.

Přejeme mu lepší druhý start do života a jsme rádi, že můžeme posloužit dalšími novými způsoby.

Tags: