adventní zamyšlení

Slovo do Zpravodaje

 

I když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily, jak nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova, rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši. Lk 1,1-3

 

Vánoční list 2018

list18a
list18b

Dvakrát ročně rozesíláme do domácností našich členů sváteční list. 

Najdete v něm pozvání do svátečních shromáždění a krátké zamyšlení.

Všem přejeme požehnané období adventní, sváteční i začátek nového kalendářního roku.

 

Stromeček v Lestkově

strom

K začátku adventu patří rozsvěcení stromečku a v kazatelské stanici Lestkov také tradičně s duchovním slovem.

Pod stromečkem tak potkáte nejen koledníky, ale také paní farářku. Ta další lákadla samozřejmě též platí.

Srdečně zveme!

 

Tags: 

Prodejní kočičí výstava ve Stříbře

kočky

V našem partnerském sboru ve Stříbře na náměstí jste zváni k podpoře dobré věci.

Z Centra denních služeb Stod nám klienti pod vedením paní Aleny Čížkové k prodeji po 450,- zapůjčili své výtvory. Výtěžek se vrací do dílen a ke klientům.
Plátna 50x50 jsou každé originál s kočkami, anděly a mnohými moudry napsanými.
Zakoupit je můžete v prostorách sboru po celé adventní období. Nejdéle potom 23.12. po adventním koncertu dojde k deinstalaci, abyste si mohli obrázek dát pod stromeček.
V případě zájmu o prohlídku mimo čas bohoslužeb volejte 775322729.

Krabice od bot 2018

krabiceodbot18

 

Již třetím rokem se zapojujeme do celorepublikové akce naší Diakonie Krabice od bot.

 

Sběrným místem je Sborový dům Mistra Jakoubka ze Stříbra na stříbrském náměstí.

Pro další info a aktualizovaný seznam dětí navštivte, prosíme, web sboru.

Děkujeme za Váš zájem!

 

 

Vzpomínka na zesnulé s Plánskými 2.11.2018

duse
jaša1
jaša2

 

Začátkem listopadu již přichází tma noci dříve, večery jsou dlouhé a pošmourné a blíží se doba adventu. V tento čas si lidé tradičně připomínají blízké, kteří zemřeli. Dělo se tomu tak od nejstarších dob, protože smrt je součástí našich životů, jen podoba a důraz přípomínky se mění.

Jako evangelíci vzpomínáme na členy rodiny a přátelé, kteří zemřeli a na boží působení v jejich životě. Také sdílíme smutek i radost s jejich nejbližšími pozůstalými, kteří zvláště v prvních letech po úmrtí blízkého potřebují naši podporu.

Tags: 

Republika a církev slaví tento týden 100 let

Slovo ke 100 letům republiky

Vznik Českobratrské církve evangelické je spjat se vznikem Československé republiky.
Ta souvislost není nahodilá. Čeští evangelíci se tím nejen chopili příležitosti
ke svému osamostatnění, nýbrž se také přihlásili k odpovědnosti za nově se utvářející
demokratickou společnost.
V uplynulých 100 letech jsme tento odkaz někdy ztráceli ze zřetele, jindy zas nově
objevovali a naplňovali. V současné době změn ve společnosti i v církvi je třeba si tuto
odpovědnost připomínat.

Tags: 

Děti v kazatelské stanici

noe
noe3
noe2

Druhý rok se daří setkávání farářky s dětmi v 17km vzdálené kazatelské stanici Lestkov. 

Díky nadstandartní spolupráci s Obecním úřadem se s dětmi setkáváme v obecních prostorách hasičské klubovny, protože sborový dům je ve špatném technickém stavu. 

Skupinu tvoří pět až deset dětí všech věkových skupin a letos z ní vzešly také dvě konfirmandky, které se začaly připravovat ve dvouletém cyklu podle materiálů doporučených pro práci s konfirmandy Balcar, Gallus: Dvakrát měř, jednou věř .

Tags: 

Díkůvzdání 2018

lestkov

První říjnová neděle je tradičně nedělí díků za úrodu.

Ve sborech se slaví Večeří Páně, přináší se výzdoba z plodů polí a zahrad a tématicky se soustředíme na vděčnost za to všechno, co denně a každoročně dostáváme.

Tags: 

Modlitby

vždyť

Vaší pozornosti doporučujeme novou obsáhlou publikaci církve s modlitbami pro různé příležitosti. Někdy nemáme slov, jak s Bohem promlouvat a modlitby druhých nám mohou být pomocí k našim vlastním.
Objednávat lze zde https://1url.cz/dMuAo

Tags: 

Stránky

Přihlásit se k odběru Front page feed