provoz skautu a aktuality

 

Provoz skautu na pozemcích a v budovách evangelického sboru v Černošíně organizuje paní Zuzana Vávrová za Středisko skautu Tajfun Tachov. 

S organizačními dotazy a ve věci přihlášek se obracejte na ni, mob. 724 436 684. Děkujeme za pochopení.

 

Tags: 

Voda pro Zhořec

vrt
přípojka1
přípojka2
benefice
zhlaví vrtu
ejhle voda

Prakticky od vzniku farního sboru v Černošíně roku 1947 čteme v kronice, že objekt na Zhořci je ideálním místem pro setkávání a pobyty v přírodě. V té době se v bývalé hospodě a později zároveň sídle MNV konaly pravidelné bohoslužby pro několik stovek lidí. Nicméně panenské okolí zapadlé vesničky lákalo k dalšímu využití budovy. Již za totalitní nesvobody se mnohé akce pod dohledetm StB konaly a příležitostně byly rozpuštěny. Bratr farář Jan Keller zde přišel v roce 1984 také o státní souhlas kvůli práci s mládeží.

Tags: 

postní zamyšlení

pascha

 

Jób na to Hospodinu odpověděl:

Uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný.

Kdo smí nerozvážně zatemňovat úradek Boží ? Ano, hlásal jsem, čemu jsem nerozuměl.

Jsou to věci pro mě příliš divuplné, které neznám.

Rač mě vyslyšet a nech mě mluvit; budu se tě ptát a poučíš mě.

Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem.

Proto odvolávám a lituji všeho v prachu a popelu.“ Jób 42,1-6

 

Humanitární postní sbírka

postní

Pozvání k postní sbírce 2019: Návrat domů

Se začínajícím postním obdobím Diakonie Českobratrské církve evangelické vyhlašuje tradiční postní sbírku. Tentokrát se ji rozhodla věnovat uprchlickým rodinám, které se chtějí vrátit domů.

Alianční večer

atm19
aliance
aliance2

Také letos Vás srdečně zveme k setkání s hostem z jiné církve nad aktuálním celospolečenským tématem.

S Mgr. L. Bujnou (CČSH) se potkáme na faře 28. února 2019 v 18h.

 

Modlitby v polarizované době

Stránky

Přihlásit se k odběru Front page feed