Konfirmace v Lestkově

ada

2. srpna 2020 v 10h

Sborový dům Mistra Jana Husa v Lestkově

Srdečně Vás zveme na konfirmační slavnost

Adély Kovkové

A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska. 1.Kor 13, 13

Letní sezóna na Zhořci zahájena

Obvykle své brány zhořecká Poustevna otevírá již o Velikonocích. V důsledku pandemické situace se ale letošní sezóna mírně opozdila.

Její první návštěvníci byli ale o to váženější hosté!

Z dvojice bratrů Kočnarů (aka hudební duo Dva lotři) je Pavel hlavní kaplan Vězeňské stráže ČR.

Z dvojice bratrů Najbrtů je Tomáš ten, který má písničky v našich zpěvnících. 

A tak nedělní muzicírování při bohoslužbách v Lestkově stálo za to.

Děkujeme za návštěvu i podporu mnohých místních projektů!

 

program květen 2020

 

Sborový kalendář

KVĚTEN 2020

neděle 3. 5.    Jubilate

  10.oo Černošín   

14.oo Stříbro

 

neděle 10. 5.         Cantate

8.3o Lestkov

10.oo Stříbro

 

neděle 17. 5. Rogate

8.3o Stříbro  

10.oo Černošín

 

neděle 24. 5. Exaudi

8.3o Lestkov

10.oo Stříbro

 

31. 5. Svatodušní neděle 

10.oo Stříbro s Večeří Páně

14.3o Černošín s Večeří Páně

sborový dům Lestkov slouží propuštěným

uklid
uklid1
uklid2
uklid3
uklid4

O postpenitenciární péči jako o

"důležitém nástroji prevence recidivy páchání trestné činnosti osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody a o základním nástroji jejich resocializace a integrace"

se hodně mluví, ale velmi málo se v kontextu státního systému pro něj dělá.

Otázka je, proč to všechno vynaložené úsilí "výchovného procesu" v době ve vězení, když po propuštění je člověk bez sociální sítě najednou vystřelený do světa bez jediného nástroje přežití?

Tags: 

sborový život v době karantény

ada
ada2
mládež
obrazy
obrazy3
obrazy2
youtube
Večeře Páně na cesty
materál
materiál2

V době, kdy jsme se nemohli setkávat společně jsme vykonali návštěvy a vysloužili svátosti v domácnostech.

S nejmladší generací, která je už virtuálnímu prostoru uvyklá, jsme měli schůzky online. 

Na webu e-cirkev bylo uveřejněno mnoho materiálů pro dospělé i děti, k poslechu, videa i čtení.

Na Instagramu i Facebooku farářka sboru uveřejňovala "stories" a úvahy a natáčela videa s br.seniorem, která si můžete pustit zde.

Některé okamžiky z těchto nezvyklých týdnů Vám nyní nabízíme.

uvolňování opatření

Uvolňování opatření - obnova bohoslužeb 

Mimořádná preventivní opatření se postupně ruší. Mezi jinými bude možné za předem daných podmínek obnovit i bohoslužebná shromáždění.

Na tiskové konferenci po jednání vlády v pátek 17. dubna zazněla informace, že od 27. dubna budou v omezeném režimu povoleny veřejné bohoslužby. Nedojde-li k zásadnímu zvratu v počtu nakažených nemocí COVID-19, bude režim bohoslužeb uvolňován dle následujícího harmonogramu:

Stránky

Přihlásit se k odběru Front page feed