Chlebovomáslové slavnosti na Záhoří 2018

  • ekumenická poutní slavnost ke kapličce Nejsvětější Trojice nad zaniklou vsí Záhoří 2. června 2018
  • sloužil páter J. Šašek z Plané a farářka ČCE Juliana Hamariová
  • ochutnávky domácího chleba s máslem
  • "Místa v srdci" četba knihy v českém a německém jazyce
  • pozorování volné krajiny s dominantou kostela Sv. Václava ve Vysokém Sedlišti

Noc kostelů 2018 v kostele Sv Jiří v Černošíně

Noc kostelů v římskokatolickém kostele Sv. Jiří, dominantě Černošína, se letos konala poprvé. Připravili ji místní evangelíci ve spolupráci s Městem Černošín. Úvodem zaznělo slovo farářky Juliany Hamariové na text z 1. knihy Paralipomenon: "ZŮSTÁVALI PŘES NOC V BLÍZKOSTI BOŽÍHO DOMU." Historii kostela představil starosta Miroslav Plincelner. Poté byl čas prohlédnout si interiér a také instalovanou vystavu o reemigrantech na západě Čech. V 19 hodin vystoupilo vokální sdružení LENTILKY pod vedením pana Jaromíra Landsmanna.

Běh pod Volfštejnem 12.5.2018 pro Hospic Sv. Jiří v Tachově

II. ročník benefice na pomoc umírajícím lidem na Tachovsku připravili skauti a skautky z oddílu Ichthys Černošín ve spolupráci s naším farním sborem. Krásné počasí, nádherná muzika a hlavně skvělé výkony závodníků. Děkujeme také všem dobrovolníkům a sponzorům. 

Kazatelská stanice Lestkov

Kazatelská stanice Lestkov je nedílnou součástí černošínského farního sboru. Křesťané se zde scházejí dvakrát do měsíce ve sborovém domě, který je v současné době připraven k rozsáhlé rekonstrukci. Bohoslužby se konají každou 2. a 4. neděli v měsíci od 8:30 hodin.

Kazatelská stanice Lestkov
rok1947_konfirmace
plány

Historie sboru

Sbor ČCE v Černošíně byl založen na podzim roku 1945, tehdy prozatím pouze jako kazatelská stanice. Sbor tvořilo asi 50 polských reemigrantských rodin.

Z počátku se bohoslužby sboru odehrávaly místní škole, sloužili je bratři kazatelé ze sboru v Plzni západ, a to každou druhou neděli. Při dalších bohoslužbách se střídali presbyteři čtenými bohoslužbami. Již od vzniku sboru zde byly vedeny také nedělní školy pro děti.

Stránky

Přihlásit se k odběru Front page feed