Velikonoční diakonická bohoslužba

8. 4. Plzeň – Korandův sbor
Informace u br. f. Ondřeje Pellara
evangnet