Konfirmace v Lestkově

ada

2. srpna 2020 v 10h

Sborový dům Mistra Jana Husa v Lestkově

Srdečně Vás zveme na konfirmační slavnost

Adély Kovkové

A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska. 1.Kor 13, 13