Adventní koncert 2019

koncert19

První adventní neděli Vás srdečně zveme na tradiční setkání ve sborovém domě ve Stříbře.

Připravené je hudební vystoupení Tachovského chrámového sboru i varhanní koncert.

Po celou dobu bude možno zakoupit produkty místních řemeslníků sdružených pod MAS Český Západ nebo podpořit nákupem výrobků klienty Střediska Víteček.

Ke shlédnutí je výstava umělců z UMPRUM, kteří zpracovali biblické příběhy pro nakladatelství Meander.

Proběhne také sběr dárků v rámci akce Krabice od bot pro děti ze sociálně slabých rodin pod záštitou Diakonie ČCE.

Odpoledne ukončíme přesunem k rozsvěcení stromečku na náměstí.

Těšíme se na Vás!