Voda pro Zhořec

vrt
přípojka1
přípojka2
benefice
zhlaví vrtu
ejhle voda

Prakticky od vzniku farního sboru v Černošíně roku 1947 čteme v kronice, že objekt na Zhořci je ideálním místem pro setkávání a pobyty v přírodě. V té době se v bývalé hospodě a později zároveň sídle MNV konaly pravidelné bohoslužby pro několik stovek lidí. Nicméně panenské okolí zapadlé vesničky lákalo k dalšímu využití budovy. Již za totalitní nesvobody se mnohé akce pod dohledetm StB konaly a příležitostně byly rozpuštěny. Bratr farář Jan Keller zde přišel v roce 1984 také o státní souhlas kvůli práci s mládeží. Jeho předchůdcce Ludvík Svoboda měl rozsáhlé plány na přístavbu bočního křídla a navýšení ubytovací kapacity. Za bratra Jiřího Marvána byl Zhořec seniorátním střediskem mládeže a na jeho provoz se odváděla výroční sbírka celého seniorátu. Konaly se porevoluční velkolepé sjezdy a srazy, mnohé se o nich dočteme z různých zdrojů. Zdálo se, že plány z dob útlaku ve svobodném ovzduší budou realizovány. 

Socialistické zemědělství ale zanechalo domu jednu hlubokou ránu. Melioračním odvodněním okolních luk a polí studánka ve sklepě zbudovaná po vzoru německých stavení, která dříve zásobovala dokonce i provoz hostince, přišla o vodu. Již v 80. letech se voda tahala z obecní studny a přivážela v barelech. Odchodem J. Marvána do důchodu ale ustala i činnost na Zhořci a o možnost vyhovujícího vodního zdroje se neměl kdo postarat, také seniorátní sbírka na údržbu byla zrušena. Od roku 2016 jsme pokusem a omylem zkoušeli vodu do domu opět dostat. Čerpali jsme dotaci z programu Diakonických a rozvojových projektů ČCE a podporu seniorátu. Přispívají také odvážní hosté, kteří se nezaleknou nepohodlí. Jednou za rok v letních měsících konáme benefiční bohoslužby na Zhořci a pro Zhořec. 

Symbolicky na Velikonoce 2019 mládež z Prahy-Bráníku poprvé vyzkoušela teprve ten samý týden zprovozněnou vodu z vrtu a asi si ani neuvědomovali, jaký zázrak je, že jim z kohoutku opravdu celou dobu dostatečné množství teklo. Jedna velká kapitola se tím uzavřela.

Hospodaření s vodou je téma celospolečenské. Jak neplýtvat, jak ji držet v krajině, jak ji ochraňovat. Budování vrtu téměř 60m hlubokého nám to připomíná fyzicky. Vždyť to není žádná legrace, když tady má člověk opravdu "dům svůj na skále postaven". Doufáme ale, že poctivost v uvažování, přímost v jednání a odevzdání všeho do rukou Božích přinese své ovoce a domu budoucnost jako místa setkávání a služby svému okolí. 

Zapojit se svým příspěvkem můžete na účet  2800714780/2010 (do pozn. Zhořec), děkujeme Vám. 

 

 

Tags: