Děti v kazatelské stanici

Velikonoční dílna v Lestkově