Chlebovomáslové slavnosti na Záhoří 2018

  • ekumenická poutní slavnost ke kapličce Nejsvětější Trojice nad zaniklou vsí Záhoří 2. června 2018
  • sloužil páter J. Šašek z Plané a farářka ČCE Juliana Hamariová
  • ochutnávky domácího chleba s máslem
  • "Místa v srdci" četba knihy v českém a německém jazyce
  • pozorování volné krajiny s dominantou kostela Sv. Václava ve Vysokém Sedlišti