Lestkov

sociální zázemí Lestkov

bath

Děkujeme všem, díky kterým jsme mohli pokročit v rekonstrukci lestkovské modlitebny.

Realizovali jsme zcela novou koupelnu přináležející k sociálnímu bytu a hostovskému pokoji se dvěma separátními vstupy.

Můžete se podívat, jak se nám povedla!

 

Tags: 

Rok 2020 z pohledu evangelického sboru (nejen) v Lestkově

Lestkov

Rok 2020 byl výročím 350 let od úmrtí Jana Ámose Komenského. Většina velkých připomínkových akcí se během roku konat nemohla kvůli pandémii covid-19, ale my jsme si postavu českého evangelictví připomněli v obdobích, kdy to bylo možné, hned dvakrát. Evangelický sbor v Lestkově a Černošíně rok 2020 začal v lednu společným setkáním křesťanů různých církví na téma „J. A. Komenský - Porada o nápravě: Děkuji Bohu, který chtěl, abych zůstal celý život mužem touhy“ s hostem Elvou Frouzem.

Tags: 

(Sašova) okna

l1
l2

Jak jste mohli sledovat naživo i virtuálně, projekt rekonstrukce sborového domu, který slouží jako základna našemu Sašovi, zdárně pokračuje.

V předvánočním čase jsme uskutečnili etapu výměny oken.

Na jaře máme díky sponzorským darům možnost pokračovat a budeme Vás o tom pravidelně informovat.

Děkujeme všem, kteří se do akce zapojili a podporují nás! 

 

Tags: 

Jaký byl Sborový den pro Sašu?

Ndh
Saša

Letošní podzimní Sborový den se začal plánovat za vzrušených coronavirových dní v květnu tohoto roku. Byl pro nás totiž natolik důležitý, že ani nejistota, co se v září bude konat a jestli vůbec něco, nás od něj nemohla odradit. V oněch jarních měsících jsme totiž prožívali osobní drama s člověkem, který se po pěti dlouhých letech vrátil do života z výkonu trestu v jedné ze západočeských věznic.

Tags: 

sborový dům Lestkov slouží propuštěným

uklid
uklid1
uklid2
uklid3
uklid4

O postpenitenciární péči jako o

"důležitém nástroji prevence recidivy páchání trestné činnosti osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody a o základním nástroji jejich resocializace a integrace"

se hodně mluví, ale velmi málo se v kontextu státního systému pro něj dělá.

Otázka je, proč to všechno vynaložené úsilí "výchovného procesu" v době ve vězení, když po propuštění je člověk bez sociální sítě najednou vystřelený do světa bez jediného nástroje přežití?

Tags: 

Noc kostelů 2019

nk19

Opakovaně pořádáme Noc kostelů v sídlech našich sborů. Letos také v kazatelské stanici Lestkov, v kostele ŘKC u sv. Prokopa, který je dějištěm našich mnohých ekumenických akcí a především ho vnímáme jako místo setkávání obce ke spirituálním okamžikům.

O Noci kostelů se více můžete dozvědět na oficiálním webu. Program u nás bude tento:

Tags: 

Velikonoce 2019 s dětmi

vejce1
vejce2
vejce3
vejce5
vejce6
vejce7
vejce8
vejce9

Na Bílou sobotu jsme i letos připravili pro děti velikonoční program.

Týden dopředu si děti ozdobily umělá vajíčka a o Velikonocích jsme se s nimi vydali do přírody. V zaniklé vsi Horní Víska, přináležející ke kazatelské stanici Lestkov, jsme je schovali, hledali, našli a ozdobili s nimi symbolicky bílou třešeň. Potom byly buřty a krásně spolu.

 

Tags: 

Stromeček v Lestkově

strom

K začátku adventu patří rozsvěcení stromečku a v kazatelské stanici Lestkov také tradičně s duchovním slovem.

Pod stromečkem tak potkáte nejen koledníky, ale také paní farářku. Ta další lákadla samozřejmě též platí.

Srdečně zveme!

 

Tags: 

Stránky