jak šel čas na Zhořci

konf_zhořec1
konf_zhořec2
tabor_zhořec

 

Archivní fotky zachycující br. faráře Josefa Koláčného s konfirmandy na Zhořci v roce 1949. Patrný je původní stav budovy - okna ve výklenku modlitebny.

 

Pozdější období 90. let, kdy dům sloužil jako zázemí pro různé tábory a mládežnické či rodinné pobyty. Kuchyňka je prakticky nezměněna dodnes. 

 

Tags: 

postní zamyšlení

pascha

 

Jób na to Hospodinu odpověděl:

Uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný.

Kdo smí nerozvážně zatemňovat úradek Boží ? Ano, hlásal jsem, čemu jsem nerozuměl.

Jsou to věci pro mě příliš divuplné, které neznám.

Rač mě vyslyšet a nech mě mluvit; budu se tě ptát a poučíš mě.

Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem.

Proto odvolávám a lituji všeho v prachu a popelu.“ Jób 42,1-6

 

Humanitární postní sbírka

postní

Pozvání k postní sbírce 2019: Návrat domů

Se začínajícím postním obdobím Diakonie Českobratrské církve evangelické vyhlašuje tradiční postní sbírku. Tentokrát se ji rozhodla věnovat uprchlickým rodinám, které se chtějí vrátit domů.

Alianční večer

atm19
aliance
aliance2

Také letos Vás srdečně zveme k setkání s hostem z jiné církve nad aktuálním celospolečenským tématem.

S Mgr. L. Bujnou (CČSH) se potkáme na faře 28. února 2019 v 18h.

 

Modlitby v polarizované době

adventní zamyšlení

Slovo do Zpravodaje

 

I když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily, jak nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova, rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši. Lk 1,1-3

 

Stránky

Přihlásit se k odběru Front page feed