slavit pomocí

ob

Toho dne Ježíš vyšel z domu a posadil se na břehu jezera. Sešly se k němu tak veliké zástupy, že nastoupil na loď a posadil se. Celý ten zástup stál na břehu a on jim v podobenstvích vyprávěl o mnoha věcech. Řekl: „Hle, vyšel rozsévač, aby rozséval. A jak rozséval, některá semena padla podél cesty a přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatá místa, kde neměla dost země, a ihned vzešla, protože země neměla hloubku. Když pak vyšlo slunce, spálilo je, a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla do trní, a když trní vyrostlo, udusilo je.

Zrušení akcí do odvolání

dd

V tachovském okrese ještě tvrději než na dalších územích naší země na nás dolehla tíha nákazy covid-19.

Obětí na životě, stejně jako na zdraví a živobytí, je nespočet. Za všechny, kteří v tuto chvíli procházejí těžkým životním obdobím, se modlíme.

Abychom nepřispívali ke zhoršení situace a neohrožovali své okolí, ke společným akcím se nescházíme.

Farářka má možnost individuálních návštěv za dodržení bezpečnostních opatření. V případě covid pozitivních zájemců je k dispozici i ochranný oblek.

Rok 2020 z pohledu evangelického sboru (nejen) v Lestkově

Lestkov

Rok 2020 byl výročím 350 let od úmrtí Jana Ámose Komenského. Většina velkých připomínkových akcí se během roku konat nemohla kvůli pandémii covid-19, ale my jsme si postavu českého evangelictví připomněli v obdobích, kdy to bylo možné, hned dvakrát. Evangelický sbor v Lestkově a Černošíně rok 2020 začal v lednu společným setkáním křesťanů různých církví na téma „J. A. Komenský - Porada o nápravě: Děkuji Bohu, který chtěl, abych zůstal celý život mužem touhy“ s hostem Elvou Frouzem.

Tags: 

(Sašova) okna

l1
l2

Jak jste mohli sledovat naživo i virtuálně, projekt rekonstrukce sborového domu, který slouží jako základna našemu Sašovi, zdárně pokračuje.

V předvánočním čase jsme uskutečnili etapu výměny oken.

Na jaře máme díky sponzorským darům možnost pokračovat a budeme Vás o tom pravidelně informovat.

Děkujeme všem, kteří se do akce zapojili a podporují nás! 

 

Tags: 

Vánoční list s programem

v20a
v20b

Přátelé blízko i daleko, podporovatelé, spolupracovníci,

 

děkuji Vám za společnou cestu, kterou jsme v minulém složitém roce ušli. Mnohé dobré se podařilo navzdory době, která nás zastihla. Díky za Váš zájem a podporu. Je jisté, že když jsme společně zvládli rok letošní, bude i ten budoucí plný zázraků!

 

od (nové) podlahy

podl1
podl2
podl3
podl4

Pobyt na Zhořci je odpočinek a klid pro návštěvníky. Zároveň veliká pomoc pro starý sborový dům. Všechny prostředky, které ubytování věnují sboru, se vracejí zpět do jeho renovace. 

Letos si tak Zhořec mohl dovolit novou podlahu ve spojovací chodbě, kde dlouhá leta zela nepříjemná díra v prknech. 

 

Díra již vešla do úsloví, protože když se před létem jedna skupina zajímala o ubytování, první z jejích dotazů zněl: a je tam ještě ta díra v podlaze? 

Tento podzim můžeme šťastně odpovědět: není.

 

Tags: 

Stránky

Přihlásit se k odběru Front page feed