Setkání reemigrantů

30. 8. Trpísty - fotbalové hřiště
Setkání reemigrantů a jejich potomků napříč denominacemi a regiony.
evangnet