Setkání reemigrantů

30. 8. 2020 Trpísty - fotbalové hřiště
Setkání reemigrantů a jejich potomků napříč denominacemi a regiony.
evangnet